Trousíme se na ještěd

charitativně společenská akce

28.8.2021 od 10 hodin

Popis akce a přihláška

Termín konání akce: 28.8.2021.

Průběžný start mezi 10 – 12 hod u centrálního parkoviště pod Ještědem.

 

Rozhodli jsme se připojit k celorepublikovému projektu „Trousíme se …po ČR“, kterou podporuje naše mateřská společnost Unie Roska. 

Smyslem této akce je umožnit veřejnosti porozumět a blíže se seznámit s životem lidí s roztroušenou sklerózou (RS), kterým tato nemoc vnáší do života různá omezení. Větší míra porozumění zdravých nemocným, ať s jakoukoli chronickou, a tedy doživotní chorobou, přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů jak v rodině, tak na pracovišti. A porozumění je nezbytným předpokladem účelné vzájemné pomoci.  

Naše Liberecká pobočka proto pořádá výstup na dominantu Liberce horu Ještěd, který je oblíbeným turistickým cílem. Lidé sem chodí nejen za přírodou, ale i za zajímavou stavbou televizního vysílače od architekta Karla Hubáčka, který za realizaci dostal Perretovu cenu.

Pro účastníky akce budou připraveny 3 trasy. Výstup na horu bude možný individuálně po registraci zde na stránkách příp. zapsání do prezenční listiny na spodním stanovišti. 

Start bude průběžný mezi 10–12 hodinou, aby nedocházelo k velkému shlukování osob. Kdo se nebude cítit na pěší výstup, může se svézt lanovkou.

Protože základem života nejen s RS je pravidelné cvičení jak fyzické, tak také psychické, budou po trase zařazeny i ukázky jednoduchých cviků vhodných pro každodenní praxi. Na konci pochodu budou jako trénink mozku zařazeny logické, postřehové a další hry. Bude připravena dílnička korálkování a vybarvování mandal. Nebudou chybět ani zábavné aktivity pro děti a koutek pro nejmenší.

 Účastníci se formou kvízu dozvědí o životě s onemocněním roztroušené sklerózy. A budou pro ně připraveny aktivity, které přiblíží běžným lidem život s RS jako např. nákup s berlemi, jízda na kolečkovém křesle, špatné vidění apod.

 Pro účastníky, kteří co nejpřesněji odpoví na naše otázky – Ze života RS, budou v cíli připraveny odměny.

 Akce bude ukončena v 17 hodin.

Akce se uskuteční za podpory

 
 • ABB s.r.o.
 • Cannaderm.cz
 • ČEZ a.s.
 • Dino Toys, s.r.o.
 • Don melon performance
 • Dr. Theiss
 • EUC Lékárna Liberec – Pražská
 • Farmářka z Ráje
 • HERO CZECH s.r.o.
 • KLOSTERFRAU HEALTHCARE GROUP
 • Kofola Česko Slovensko a.s.

 

 • KRKA ČR, s.r.o.
 • Magna International
 • Město Mnichovo Hradiště
 • Nadace PRECIOSA
 • Simply You Pharmaceuticals a.s.
 • STADA PHARMA 
 • Terezia Company
 • Tiskárna Flora s.r.o.
 • TorriaCars s.r.o. 
 • Unie ROSKA

Trasy pochodu

Projekt Trousíme se po ČR......

od května do září 2021 po mnoha kopcích ČR

Akce je 1. ročníkem společného výšlapu na oblíbený kopec v okolí spolku. Právě samostatná aktivita pobočných spolků umožňuje uspořádat Unii Roska celorepublikovou akci, která bude organizována jednotlivými spolky v jejich regionu. Ve svém kraji vyberou horu, která umožňuje pohodlný i sportovní výstup, v rámci kterého proběhnou doprovodné akce zaměřené na osvětu směřovanou k široké veřejnosti, neboť právě jí je akce určena.

Smyslem této akce je právě umožnit veřejnosti porozumět životu lidí s roztroušenou sklerózou (RS), kterým tato nemoc vnáší do života různá omezení, ale nemusí jim brát životní elán tato omezení překonávat. Větší míra porozumění zdravých nemocným, ať s jakoukoli chronickou, a tedy doživotní chorobou přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů jak v rodině, tak na pracovišti. A porozumění je nezbytným předpokladem účelné vzájemné pomoci.

Spolky budou prezentovat svou činnost, která je zaměřená na podporu jejich členů a obecně lidí s RS, tedy cvičební programy, ergoterapeutické dílny, propagační a vzdělávací materiály, někde i kulturní program. Akce je určena pro celou rodinu, takže budou zajištěny i hravé aktivity pro děti. Dospělí se mohou účastnit znalostního kvízu, sportovních aktivit nebo si přímo vyzkoušet některé aspekty života s RS, jako je využití různých kompenzačních pomůcek, a odvážní mohou zkusit na kopec vyjet na kolečkovém křesle.

Účastníci obdrží pamětní list. Lokální charakter celého projektu umožňuje jeho realizaci i za ztížených podmínek z hlediska pohybu osob vzhledem k výhledově možné epidemiologické situaci. Pokud nebude možné akci realizovat tímto způsobem vůbec, bude upravena do formátu individuálních a rodinných vycházek s elektronickou registrací a edukační aktivity budou převedeny do on-line prostoru.

K dnešnímu dni se do akce zapojují tyto pobočné spolky:

 • Brno, Jihlava, Vsetín – Trousíme se na Špilberg
 • Havlíčkův Brod – Trousíme se do Budoucnosti
 • Žďár nad Sázavou – Trousíme se na Zelenou Horu
 • České Budějovice – Trousíme se na Kleť
 • Liberec – Trousíme se na Ještěd
 • Praha – Trousíme se na Skalku

Termíny, místa a podrobný program budou uvedeny na stránkách Unie i spolků.

O co usilujeme

Usilujeme o efektivní svépomoc a aby každý mohl aktivně působit na svůj zdravotní stav.
Šance pro plnohodnotný a důstojný život zapojením se do společnosti.