Trousíme se na Ještěd 2023


První sobotu v září 9.9.2023 se konal již třetí ročník akce ,,Trousíme se na Ještěd ‘‘. Letošní rok nám počasí přálo a od rána nám svítilo sluníčko.

Většina účastníků se zaregistrovala na startu, který byl u konečné tramvaje od 10 do 12 hodin, na startu čekalo malé občerstvení, pro děti pár dárečků na cestu, rozdával se dotazník, kde se účastníci dozvěděli něco o roztroušené skleróze. Správně vyplněný dotazník byl zařazen do tomboly, která byla v cíli.

Ani letos nebylo kontrolní stanoviště na Ještědu ale i přes to si někteří účastníci zvolili trasu přes Ještěd.

Náš cíl akce ,,Trousíme se ‘‘ je Chata Pláně pod Ještědem, tento rok se v ten samý termín konala i jiná akce ,, S Horskou službou kolem Ještědu ‘‘, se kterou jsme navázali menší spolupráci a posílali jsme si navzájem účastníky a díky tomu byla účast vyšší.

V cíli bylo připravené občerstvení, které nám upekla paní Zuzana. Hlavně na děti čekala tvořivá korálková dílnička, malování na obličej. Nejen děti si mohli vyzkoušet pouťové atrakce, které nám půjčil Tábor Tužín, který pořádá letní tábory pro děti. V cíli se vyhlašovala tombola o zajímavé ceny.

U stánku DMA si bylo možně prohlédnout zdravotní pomůcky, DMA je náš dlouholetý podporovatel a velké dík patři paní Pavlíně, která si na nás udělala čas a přijela nám představit jejich novinky.

Děkujeme také všem organizátorům, sponzorům i zúčastněným za pomoc s organizací akce.

Akci ,, Trousíme se na Ještěd ‘‘ jsme si oblíbili, užili jsme si ji a těšíme se na již čtvrtý ročník v příštím roce.

  • EUC Lékárna Liberec – Pražská
  • Nadace PRECIOSA
  • Unie ROSKA

Děkujeme za podporu statutárnímu městu Liberec.