Pomůžete zlepšit nabídku on-line rehabilitace?

Rozšíření možnosti on-line rehabilitace

Fyzioterapeuti z Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN, RS centrum si Vás dovolují poprosit o spolupráci při vyplnění 2 anonymních dotazníků ohledně rehabilitace osob s RS.
V rámci prvního dotazníku nás zajímá, jak se změnila pohybová aktivita u lidí s RS v ČR při pandemii Covid https://redcap.link/fyzcov (pokud jste již dříve tento vyplňoval/a, tak prosím již nevyplňujte podruhé)a tento druhý dotazník se ptá na poptávku po rehabilitaci na dálku online: https://redcap.link/telereha (pokud jste již dříve tento vyplňoval/a, tak prosím již nevyplňujte podruhé)Vámi poskytnuté informace nám pomohou dále zlepšovat nabídku rehabilitace.

Oba dotazníky budou zpracovány v diplomových pracích a výsledky se pokusíme publikovat. Ale hlavně se pokusíme na jejich základě rozšířit možnosti rehabilitace. Ten druhý dotazník nás zajímá hlavně u osob s vyšším EDSS (5 a více), kteří mají i tak dost omezené možnosti návštěvy rehabilitačních pracovišť. A pro které by možnost online rehabilitace, kterou se nyní snaží zbudovat v Domově sv.Josefa v Žírči mohla být další vítanou možností (a výsledky dotazníkového šetření budou při budování nabídky rehabilitaci zohledněny). Proto prosíme o případné sdílení, protože se předpokládá, že výsledky by mohly mít skutečně reálný dopad na nabídku telerehabilitace.