Registrace k očkování na COVID-19

Od 24.3.2021 se mohou některé osoby s autoimunitním onemocněním přihlašovat na očkování proti Covid 19. Konkrétně se to týká osob, které trpí závažnými neurologickými nebo neuromuskulárními onemocněními nebo osoby jejichž stav po poškození míchy postihuje dýchací systém.

Konkrétně se tedy očkování vztahuje na:

  • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
  • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
  • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
  • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem.

Výčet dalších osob, kterých se očkování týká naleznete na tomto odkaze https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108.

Vaše očkování vždy konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem.

Můžete se nechat očkovat na těchto místech:

od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního  systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či  specializovaného pracoviště, kde se léčíte.

❷ u vašeho praktického lékaře – praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

❸ ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném  pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče) – tento způsob očkování je pro dispenzarizované pacienty možný pouze v některých vysoce  specializovaných centrech. Informujte se prosím na webových stránkách zařízení či u svého  lékaře. 

Na stránce pacientskeorganizace.mzcr.cz najdete aktuální informace.

Více informací si také můžete stáhnout v pdf