Podzimní rekondice 11.9.-18.9.2020

Náš podzimní rekondiční pobyt, který probíhal jako tradičně v Klášteře Hejnice. Účastnili se jí i členové Rosky Česká Lípa.

Pobyt probíhal v době Kovidové , proto jsme měli trochu ,,zhoršené podmínky‘‘ ale jsme pacienti s roztroušenou sklerózou, tak jsme byli za zvýšená opatření rádi.

Každý den začínal  v 7 hod. rozcvičkou, následovala snídaně, zdravotní cvičení, relaxace, přednáška nebo kreativní dopoledne, ve 12 hod. jsme se posílili obědem, po obědě bylo osobní volno, odpoledne probíhalo zdravotní cvičení, po večeři jsme se scházeli na různé hry, promítání, zpěv.

V sobotu ráno přijela naše garantka paní doktorka Machanderová, sobotní program začal přednáškou na téma imunita, skladba jídelníčku, střeva. Tento rok měla Roska Liberec 35. výročí od založení spolku, proto celé odpoledne bylo věnováno  tomuto tématu. První slovo si vzala paní doktorka Machanderová, která se svým manželem byla u prvních krůčků Rosky Liberec, pokračovala Ilona Olžbutová, která Rosku vedla mnoho do roku 2012, konečné slovo si vzala naše současná předsedkyně Veronika Borkovcová, informovala nás o nynějším stavu našeho spolku. Následovalo vzpomínání všech přítomných účastníků pobytu. Před večeří proběhlo cvičení v klášterní zahradě v sedě na lavičkách. Po večeři jsme v aule hráli hry a povídalo se.

Neděle začala ranní rozcvičkou, po snídani 1 skupina šla na mši do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, 2 skupina měla tvořivé dopoledne , tvořily se záložky a průkazky pro děti do knihovny. Po obědě a osobním volnu probíhalo odpolední cvičení v zahradě, které probíhalo v sedě na lavičkách, protože bylo velké teplo. Večer se promítaly fotky z výletu z Polska.

Pondělní ráno probíhalo dle programu, dopolední přednášku měla na starost Roska Česká Lípa, poté bylo zdravotní cvičení, které běžně probíhá ve dvou blocích, se díky probíhající situaci muselo zvládnout najednou ale máme šikovné cvičitelky, které dokázaly přizpůsobit cvičení, jak na židli, tak i v leže. Odpolední cvičení probíhalo ve stejném duchu jako dopoledne. Večer bylo téma ,,klobouková módní přehlídka‘‘ příprava na říjen.

V úterý dopoledne se tvořily andělíčci z korálků, někteří dodělávali průkazky pro děti do knihovny. Po osobním volnu byl blok rehabilitačního cvičení. Cvičilo se ve v aule, venku bylo velká teplo. Večer se nesl v přípravách na společenský večer.

Středu dopoledne měla přednášku Roska Liberec na téma cévky. Následovalo povídání o novinkách v léčbě. Odpolední zdravotní cvičení bylo, jako vždy v aule a končili jsme krátkou meditací. Večer se uskutečnil slavnostní večer na téma ,,Cestujeme na hory‘‘ , večer byl plný smíchu a moc jsme si ho všichni užili.

Čtvrtek proběhl dle programu, ranní rozcvička, snídaně. Dopoledne se o program podělila Roska Liberec a Roska Česká Lípa, četly se naučné články z časopisů i humorné povídky z knížky, zhodnotil se náš celotýdenní program. Před obědem jsme stihli zdravotní cvičení.

Celkově jsme si to moc užili a byli jsme rádi, že jsme se zase po tak dlouhé době viděli.

Náš rekondiční pobyt se mohl uskutečnit také díky Nadaci ČEZ , která nám poskytla na pobyt  40 000,- Kč. Za podporu velice děkujeme.

Pomáhej pohybem