Kdo jsme

Regionální organizace Unie Roska.

Pacientský spolek Roska Liberec

Spolek pro efektivní svépomoc handicapovaných s roztroušenou sklerozou

Základní poslání

Posláním našeho pacientského spolku je pomáhat handicapovaným lidem s nelehkou roztroušenou mozkomíšní sklerózou. (Sclerosis multiple, dále jen RS). Nabízíme poradenství a změnu životního stylu při chronickém onemocnění. Nikdo nemusí být doma s nemocí sám. Umožňujeme kontakty s Unií Roska v ČR a pravidelný informační servis.

Roska aktivity

 Od roku 1995 jsme v přímém členství Unie Roska – Česká MS společnost (Praha). Jsme občanským sdruže­ním s právní subjektivitou od téhož roku. Roska Liberec je kontaktním místem informačním, poradenským, s cvičební místností a společenským klubem.

Co také děláme

První kontakt

Pomáháme handicapovaným lidem s nelehkou roztroušenou mozkomíšní sklerózou.

Rehabilitační cvičení

Cvičení pro všechny nemocné s rozstroušenou sklerózou, nebo i jejich doprovod a přátele pacientů s rozstroušenou sklerózou.

Rekondiční pobyty

Místo MCDO Hejnice, Klášterní 1, 463 62 Hejnice (Mezinárodní centrum duchovní obnovy) www.mcdo.cz

Odborné přednášky

Místo MCDO Hejnice, Klášterní 1, 463 62 Hejnice (Mezinárodní centrum duchovní obnovy) www.mcdo.cz

Klubová činnost

Naše aktivity nejsou jen pro členy Rosky Liberec, ale jsme otevřeni všem lidem s RS, jejich rodinám a přátelům

Členské schůze

Naše samostatná regionální organizační jednotka je v přímém členství Unie Roska – české MS společnosti.

Rádi byste nás podpořili?

Bankovní spojení: KB Liberec č.ú. 107-4066180217/0100

Přihláška do Rosky

Členství

Naše samostatná regionální organizační jednotka je v přímém členství Unie Roska – české MS společnosti. V současné době registrujeme 49 členů.

Členské otázky jsou základem každé fungující organizace. Členský poplatek roku 2021 je ve výši 250 Kč.

Příspěvek je možné uhradit platbou v hotovosti při akcích Rosky Liberec (členské schůze), nebo bankovním převodem na účet Rosky Liberec (107-4066180217/0100, variabilní symbol). Musí být přesně uvedeno jméno člena, za kterého je platba realizována.

Platné členství vám zapíšeme do členského průkazu na základě kopie o zaplacení příspěvku (platba převodem) či při platbě v hotovosti. Členskou agendu zajišťuje Milena Čechová.

Všechny členy žádáme o nahlášení všech osobních změn (jméno, adresa, telefon, ČOP, průkazka stupně postižení apod.) Místo rodného čísla uvádějte datum narození.

Členská přihláška – evidenční list
Variabilní symbol: R-Rekondice Hejnice | ČP-členský poplatek | D – dárce, sponzor

účet Rosky Liberec 107- 4066180217/0100 

Členský poplatek 250 Kč 

Náš cíl
Nikdo nemusí být doma s nemocí sám​

Přidejte se

pridejtese

Stanovy spolku

Statut Unie Roska postižených roztroušenou mozkomíšní sklerozou v ČR
neboli Roska v ČR – české multiple sclerosis (MS) společnosti.

Celé stanovy spolku ke stažení

stanovy-spolku-roska-liberec.docx

O co usilujeme

Usilujeme o efektivní svépomoc a aby každý mohl aktivně působit na svůj zdravotní stav.
Šance pro plnohodnotný a důstojný život zapojením se do společnosti.