ČLENSTVÍ

v Rosce Liberec

Členství v Rosce

Naše samostatná regionální organizační jednotka je v přímém členství Unie Roska – české MS společnosti. V současné době registrujeme 49 členů.

Členský poplatek roku 2021 je ve výši 250 Kč. 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře clenska-prihlaska, který zašlete na adresu Veronika Borkovcová, Americká 761/54, 460 07 Liberec. Nebo online.

Příspěvek je možné uhradit platbou v hotovosti při akcích Rosky Liberec (členské schůze), nebo bankovním převodem na účet Rosky Liberec (107-4066180217/0100, variabilní symbol). Musí být přesně uvedeno jméno člena, za kterého je platba realizována.

Platné členství vám zapíšeme do členského průkazu na základě kopie o zaplacení příspěvku (platba převodem) či při platbě v hotovosti. Členskou agendu zajišťuje Milena Čechová.

Všechny členy žádáme o nahlášení všech osobních změn (jméno, adresa, telefon, ČOP, průkazka stupně postižení apod.) Místo rodného čísla uvádějte datum narození.

Variabilní symbol: R – Rekondice Hejnice | ČP – členský poplatek | D – dárce, sponzor

Přihláška
k tisku: clenska-prihlaska

pro vyplnění online: přihláška online

účet Rosky Liberec
107-4066180217/0100

Členský poplatek
250 Kč

O co usilujeme

Usilujeme o efektivní svépomoc a aby každý mohl aktivně působit na svůj zdravotní stav.
Šance pro plnohodnotný a důstojný život zapojením se do společnosti.