Jdi na obsah Jdi na menu
 


Unie Roska - reg. org. Roska Liberec z. p. s.

Základním posláním našeho pacientského spolku je pomáhat handicapovaným lidem s nelehkou roztroušenou mozkomíšní sklerózou. (Sclerosis multiple, dále jen RS)

Nabízíme změnu životního stylu při chronickém onemocnění. Naše nabídka zní : Nikdo nemusí být doma s nemocí sám.

Dále umožňujeme kontakty s Unií Roska v ČR a pravidelný informační servis. Od roku 1995 jsme v přímém členství Unie Roska - Česká MS společnost (Praha). Jsme občanským sdruže­ním s právní subjektivitou od téhož roku.

Roska Liberec je kontaktním místem informačním, poradenským, s cvičební místností, společenským klubem.
 

Zajišťujeme:

  • služby prvního kontaktu ( poradenství o tom, jak se naučit s nemocí žít)
  • pravidelné rehabilitačně relaxační cvičení ( základ je jóga)
  • přímou realizaci rekondičních ozdravných pobytů
  • semináře s odbornými přednáškami ( životospráva, zdraví, stres, komunikace)
  • pravidelnou klubovou činnost ( výměna zkušeností, vzájemná pomoc, osvětová čin­nost, výtvarné zaměření)
  • členské schůze ( valná hromada členů)

Práce našeho občanského sdružení je zároveň efektivní svépomocí handicapovaných RS, kdy oni sami působí aktivně a pozitivně na svůj zdravotní stav. Proto jsou základním kame­nem již tradiční ozdravné akce ( rekondiční pobyty se zdravotním programem) a zejména pravidelné rehabilitační cvičení a to celoročně (mimo prázdninových měsíců).

Naše aktivity jsou nejsou jen pro členy Rosky Liberec, ale jsme otevřeni všem lidem s RS, jejich rodinám , přátelům.

Cíl: efektivní svépomoc handicapovaných RS - působit aktivně na svůj zdravotní stav.
Šance pro RS, aby žili plnohodnotný a důstojný život a zapojili se do společnosti.

Bankovní spojení: KB Liberec č.ú. 107-4066180217/0100

Evidenční list zde.