Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

rs_v_zivote_pacienta_praha_20_6__pozvanka_final_np4-page-001.jpg

rs_v_zivote_pacienta_praha_20_6__pozvanka_final_np4-page-002.jpg


KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím

je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace, která sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva.

Členství v pacientském spolku KOPAC vzniká zaplacením členského příspěvku (100 Kč/rok pacienti; 500 a více Kč/rok podporovatelé) po zaslání vyplněné přihlášky, kterou schválil výkonný výbor spolku. Více informací na našich webových stránkách.

Aktivity KOPAC:

Webové stránky www.spolek-kopac.cz

  • informace o konopí a jeho léčebných vlastnostech, endokanabinoidním systému, použití konopí a kanabinoidů pro léčbu
  • informace o konopí v rámci legislativního stavu a postupu při problémech se zákonem
  • přehled užívání konopí k léčebným účelům v zahraničí
  • aktuality z domova i ze světa
  • anotace odborných lékařských studií

Brožurky pro pacienty jednotlivých diagnóz přeložené z materiálů zahraničních organizací zabývající se léčbou konopím: Americans for Safe Access, Bedrocan a NORML.

Právní poradna pro členy KOPAC.

Připravujeme webináře a vzdělávací semináře pro pacienty i odborníky.

Konference Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe (http://www.medical-cannabis-conference.com/cs)

Proběhla v Praze ve dnech 4.–7. března 2015 s hlavním cílem seznámit odbornou i laickou veřejnost s nejnovějšími poznatky a praktikami v zavádění léčebného konopí do praxe a pomoci etablovat léčebné konopí jako standardní lékařskou metodu.

Během konference byla založena Mezinárodní koalice pacientů pro léčebné konopí (International Medical Cannabis Patients Coalition, IMCPC, http://imcpc.org), sdružující nemocné, kteří se léčí konopím, případně se jím léčit chtějí, ale nemají k němu legální přístup. Její signatáři (kromě jiného) požadují, aby konopí bylo vyňato z úmluv OSN o omamných látkách nebo přinejmenším vyňato z první regulační skupiny Úmluv OSN, kam patří „mimořádně nebezpečné drogy s velmi omezeným léčebným využitím“ a aby bylo celosvětově zpřístupněno každému, komu může pomoci při léčbě nemoci nebo zmírňování symptomů.

Co je potřeba k léčbě konopím?

Konopí pro léčebné použití a léčba kanabinoidy je v ČR uzákoněna od 1. 4. 2013.

Léčebné konopí lze dle aktuální legislativy použít při léčbě RS na chronickou neutišitelnou bolest (zejména neuropatickou) a spasticitu.

Konopí pro léčebné použití mohou předepisovat neurologové.

Konopí se předepisuje výhradně na elektronický recept s omezením a s přesným určením formy (individuálně připravovaný léčivý prostředek) a způsobu užití (orální, tinktura, čípek). Vyzvednout si ho můžete pouze v příslušných lékárnách (v ČR je jich přes 1 600), seznam na stránkách SÚKLu (http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php).

Jak se dostat ke konopné léčbě?

Pokud máte RS nebo trpíte takovými příznaky a myslíte si, že by vám kanabinoidy nebo obecně konopí mohlo pomoci v léčbě vašeho zdravotního problému:

  1. Obraťte se na svého lékaře. Přestože se vám to může zdát „marné“, udělejte tento krok, aby lékaři věděli o vašem zájmu o tuto léčbu. Jedině tak bude zajištěno postupné zvyšování povědomí o možnostech konopné léčby mezi odborníky.
  2. Víte-li o odborníkovi, který se konopné léčbě věnuje, domluvte se s ním a postupujte podle jeho doporučení.
  3. Nevíte-li o nikom, obraťte se na SÚKL, jenž vede databázi lékařů, kteří se registrovali do systému elektronické preskripce konopí. Seznam je zveřejněn na webových stránkách (http://www.sakl.cz/pacienti/seznam-predepisujicich-lekaru) a obsahuje kontakty na lékaře, kteří dali souhlas s tímto zveřejněním (to znamená, že mohou existovat i předepisující lékaři, kteří souhlas se zveřejněním neudělili).
  4. Obraťte se na příslušnou odbornou společnost podle specializované působnosti – Česká neurologická společnost ČLS J.E.P. (http://www.czech-neuro.cz/).
  5. Obraťte se na nás. Pro členy KOPAC poskytujeme konzultace s odborníky nebo ve výjimečných případech zajistíme konzultaci odborníků se zkušenými zahraničními kolegy.

V současnosti konopná léčba není hrazena pojišťovnou a cena konopí v lékárně je cca 300 Kč za 1 gram.

Upozorňujeme na aktuální akci firmy Czech Medical Herbs, která se rozhodla dodávat dovezené konopí v září a říjnu do lékáren za cenu 1 Kč/gram, aby odstranila cenovou bariéru v konopné léčbě v ČR. Tato informace proběhla tiskem a je také v novinkách na našich webových stránkách.

Vývoj dostupnosti konopí pro léčbu:


1. 4. 2013 platí Zákon 50/2013 Sb. O léčivech a návykových látkách, který legalizoval užívání léčebného konopí pro léčbu a výzkum.

 

29. 4. 2013 SÚKL vydává Opatření obecné povahy 04-13, zakazující pojišťovnám úhradu léčebného konopí.

 

25. 7. 2013 MZ vydává „konopnou“ vyhlášku č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Vyhláška prakticky omezuje možnosti léčby konopím v rozporu s právy pacientů.

 

28. 5. 2014 SÚKL vyhlásil výběrové řízení VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“ pro tuzemské pěstitele. Předpokládaná hodnota je 4 200 000,- Kč bez DPH na období 12 měsíců a množství 40 kg. VŘ omezuje dodávku na jediný druh konopí s obsahem THC 19 % a CBD méně než 1 %, což je pro mnoho diagnóz nevhodné.

 

4. 11. 2014 SÚKL konečně zpřístupnil úložiště elektronických receptů a systém předepisování konopí pro léčebné použití začal fungovat.

 

20. 4. 2015 SÚKL přidělil zakázku firmě Elkoplast Slušovice s.r.o. Cena zakázky sjednaná ve smlouvě ze dne 7. 4. 2015 je 68,- Kč bez DPH 15% (tj. konečná cena 78,20 Kč) za 1 g konopí pro léčebné použití.

 

19. 10. 2015 začne platit „nová konopná vyhláška MZ“ č.236/2015 Sb., která ruší předchozí restrikce. Budou v ní rozšířeny indikované diagnózy a specializace (např. o dermatologii a oftalmologii), zvýšeno povolené množství (z nynějších 30 g na 180 g na měsíc) a odstraněno omezení obsahu kanabinoidů na předepsání jakéhokoli poměru THC (0,3–21 %) a CBD (0,3–19 %).

 

Připravujeme podnět pro SÚKL ke zrušení OOP, které zakazuje pojišťovnám hradit léčbu konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění a tak fakticky znepřístupňuje léčbu konopím pro drtivou většinu indikovaných pacientů.

Informace KOPAC, Pacientského spolku pro léčbu konopím pro pacienty s roztroušenou sklerózou a pacientské spolky.

Datum aktualizace: 18. 9. 2015