18. národní konference ,,Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou

dne 20. 5. 2020  se měla v Hradci Králové konat  18. národní konference ,,Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“  pořádaná Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.
Vzhledem  ke koronavirové situaci, jsme  požádali přednášející, aby své přednášky natočili. Na odkaze níže  vám je zprostředkujeme:)

https://www.roskajihlava.cz/clanky/18.narodni-konference.html

Na této konferenci jste měli možnost shlédnout následující témata a přednášející:

Situace pacientů v době covidové a postoje zahraničních odborných společností
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, odborný garant Unie ROSKA – české MS
společnosti, z. s.
Léčebné konopí a roztroušená skleróza
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Aktuálně v registru REMUS
Mgr. Jana Vojáčková, MBA
Roztroušená skleróza včera a dnes: zásadní pokroky v léčbě
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA – výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Jak zvládli situaci v době karantény – Prezentace jediného lůžkového zařízení pro pacienty s RS I Domov sv. Josefa
Ing. Jan Staněk

https://www.roskajihlava.cz/clanky/18.narodni-konference.html